hinh thu nho san pham

Kính Bạch: - Chư Tôn Đức Tăng - Chư Tôn Đức Kính Thưa Quý Phật Tử trong và ngoài nước. Người xuất gia cũng như người cư sĩ nào cũng muốn học hỏi chính KIM NGÔN của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. KIM NGÔN này đã được kiết tập thành Đại Tạng còn gọi là Tam Tạng Kinh Điển: Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Đại Tạng được ghi lại bằng tiếng Pali, về sau được biên dịch ra nhiều thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Việt. Phật pháp đã được quãng diễn và truyền bá rộng rãi ở VN hơn 2000 năm nay, kinh điển cũng đã được giảng dạy ở các...

CHIÊM BÁI NGỌC XÁ LỢI


Xá Lợi Huyết của Đức PhậtNgọc Xá Lợi 7 màu của Đức PhậtXá Lợi Răng của Đức Phật


Tất cả Xá lợi Phật được chia làm tám phần, cho vào 84 nghìn ngôi bảo tháp thờ cúng trên khắp đất nuớc Ấn Độ. Khi Ấn Độ giành đuợc độc lập, một phần Ngọc xá lợi được chia cho các nuớc Phật giáo thờ cúng.Cung nghinh ngọc xá lợi là nghi thức thể hiện lòng thành kính với Đức Phật,làm tăng đức tin nơi Tam Bảo...


LIÊN HỆ :

Mọi ý kiến đóng góp xin quý vui lòng liên hệ qua địa chỉ Email  nhuandat@gmail.com  xin thành thật cảm ơn.

x