Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 10 (Gồm 72 Vị)

Viết bởi Varapunna.

Đời thứ: 10

1 /   Tên   TÔN THẤT HOÀNG

Hiệu là Mộng Tiên,Là Con trưởng ông Tuân và bà Cúc,sanh 05/02 Nhâm Tý 1852,làm Tri Phủ

Mất  15/05 .Mộ cải táng về Bình An

Vợ là bà Hoàng Thị Tuyễn ,nguời Xuân Tuyền (thừa thiên).Bà mất ngày 27/05,mộ tại Hà Tĩnh.

Sanh hạ 5 trai và 1 gái :( chết 2 trai) 1.Ông Phán , 2.Ông Như , 3.Ông Trí ,4.Bà Canh(mất sớm).

 

2 /   Tên   TÔN THẤT DIỆM

Hiệu là Mộng Phật,Là Con thứ 2 ông Tuân và bà Cúc,sanh 21/09 Qúi Sửu(1853).Làm Thượng Thơ.

Mất 25/09 Nhâm Tuất 1922.Lăng tại Cồn Văn Trận(Văn Xá)

Chánh thất là bà Phan thị Túy,thứ thất là bà Lê Thị Viên,sanh Giap Tý 1864.Mất 16/01 Canh Tý 1960,Lăng tại Văn Xá

Sanh hạ 2 trai : 1. Ông Chương do bà Phương tức bà Túy sanh ,2.Ông Bàng do bà Túy sanh.

 

3 /   Tên   TÔN THẤT TUỆ

Là Con trưởng ông Xứng và bà Nguyễn Thị Lê,sanh 28/03 Bính Tý 1876.

Mất chưa rõ,mộ ở Đồi Vọng Cảnh(gần lăng Tự Đức)

Vợ là bà Phan Thị Mộc

 

4 /   Tên   TÔN THẤT QUÁN

Là Con thứ 2 ông Xứng và bà Nguyễn Thị Lê,sanh ...

Mất ....mộ .....

Vợ là bà ................

Sanh hạ 2 trai và 4 gái :Ông Hàm ,Ônh GIỰ ,và các bà Bộ,Phú,Lan Lâm.

 

5 /   Tên   TÔN THẤT TỒN

6 /   Tên  TÔN THẤT TRỰC

7 /   Tên TÔN THẤT LỢI

8 /   Tên TÔN THẤT CỔ

4 ông trên chưa truy được tông tích

 

9 /   Tên   TÔN THẤT TOẠI

Là Con thứ 3 ông Tước và bà Lê Thị Liên,sanh 30/12 Canh Dần 1890.Mất...Mộ ở Đồi Vọng Cảnh(lăng Tự Đức)

Vợ là bà ................

Sanh hạ ông Ký và các bà Dung,Mai.

 

10 /   Tên   TÔN THẤT TRÌNH

Tức ông Tư Kê.Là Con thứ 5 ông Tước và bà Liên,sanh 19/08 Giáp Ngọ 1894.Làm Tư Giaó hệ 3

Mất 08/04,mộ tại Đồi Vọng Cảnh

Vợ là bà Trương Thị Yêm

Sanh hạ 4 bà và 3 ông:các bà Kiều, Cẩm, Bích, Gái,và 3 ông Hiệp ,Minh,Khương.

 

11 /   Tên   TÔN THẤT HOÁN

Là Con thứ 6 ông Tước và bà Liên ,sanh 23/01 Đinh Mùi 1907(gia đình nói là Nhâm Thìn 1892)

Mất 05/05 Qúi Mão 26/06/1963.Mộ ở Đồi Vọng Cảnh gần Lăng Tự Đức

Vợ là bà Bùi Thị Dương,sanh Nhâm Dần 1902,mất 15/07 Tân Mùi 1991

Sanh hạ 3 bà ,4 ông : các ông Tắc ,Lương,Bằng,Kỳ,các bà  Hương(chồng bà Hương là ông Nguyễn Tấn sanh 1923 con ông Tịnh và bà Trần Thị...,quê Phước Yên ,Q.Điền),Thu,Diệu,Tố.

 

12 /   Tên   TÔN THẤT QUÍ

Là Con thứ 7 ông Tước và bà Liên ,sanh Kỷ Dậu 1909.Mất 14/01 mộ tại Gò Dưa,Thủ Đức.

Vợ là bà .........

Sanh hạ 4 ông và 3 bà : 1.ông Thuần , 2.ông Chiêm , 3.ông Cẩm, 4.ông Huệ, 5.bà Ngọc Dung, 6.bà Phương, 7.bà Trinh

 

13 /   Tên   TÔN THẤT LƯ

Là Con trưởng ông Qùy và bà Nguyễn Thị Bá (Xuân),sanh 18/01 Mậu Thìn 11/02/1868,

Mất 23/03 Mộ tại An Cựu

Vợ là bà Nguyễn Thị Bành và Ngô Thị Thiện

Sanh 4 ông: ông Nhật ,ông Tứ,(đều tão  tương) ,ông Thuần mất 08/02/1945,ông Tiếp mất 04/01, và 2 bà là bà Trì Đô (đều tão thương)

 

13 /   Tên   TÔN THẤT SỮ

Là Con thứ 2 ông Qùy và bà Nguyễn Thị Bá (Xuân),sanh 20/05 Qúi Dậu,14/06/1873

Mất 15/02,mộ tại Đông Am

Vợ là bà Nguyễn Thị Túc sanh  Bính Tý 1876

Sanh hạ các ông bà : 1.Ông Sừng sanh 26/06 Qúi Sửu 1913, 2.Bà Thạch , 3.Bà Xoa , 4.Ông Tồn sanh 1926, 5.Bà Minh , 6.Ông Ngự chết sớm.

 

14 /   Tên  TÔN THẤT THỐ

Tức ông Nhứt.Là Con trưởng ông Xưỡng và bà Diệu,sanh 11/03 Mậu Dần(13/04/1878)

Mất 01/06/1923 (17/04/ Qúi Hợi),mộ tại Diêm Trường.

Chánh thất là bà Bùi Thị Chút,sanh .... mất 21/10

Sanh hạ 3 ông và 3 bà : 1.ông Cừu tức Điểu, 2.ông Lý tức Gíam ,3.ông Thính ,4.Bà Kiều mất 10/10, 5.Bà vô danh mất 10/07,6. Bà Biện mất 22/12

 

15 /   Tên  TÔN THẤT HẬU

Là Con thứ 2 ông Xưỡng và bà Hợi,sanh ...Mất 27/02 (vô tự)

 

16/   Tên  TÔN THẤT VY

Là Con thứ 3 ông Xưỡng và bà Hợi ,sanh 02/02  Bính Tuất (07/03/1886).Mất 29/02

Vợ là bà Trần Thị Thiếu (Diệu) ,mất 09/11.

Sanh hạ 5 ông và 6 bà :  1.Ông  Lệ (Thoàng),  2.Ông Trắc (Chí) , 3.Ông Cừu (Cháu) , 4.Bà Biền , 5.Bà Điều (mất 15/10) , 6.Bà Bẹn (mất 19/06) , 7.Bà  Xuyến , 8.Bà Nhẫn , 9.Bà Thơ , và  02 ông Vô Danh.

 

17 /   Tên  TÔN THẤT NGUYÊN

Là Con thứ 4 ông Xưỡng và bà Hợi ,sanh 22/09 Qúi Dậu  (11/11/1873)

Mất 25/04 mộ tại .....

Chánh thất là bà Trần Thị Bình (hồi tôn), hai bà thứ là Lê Thị Chút và Trần Thị Kiên

Sanh hạ 3 ông : 1.Ông Cẫn , 2.Ông Toàn tức Thành , 3.Ông Thứ.

 

18/   Tên  TÔN THẤT MÂN

Là Con trưởng ông Tôn Thất Phú và bà Nguyễn Bá Thị Kim Xuyên .

Sanh 27/06 Kỷ Mão (14/08/1879)

Làm chức Hường Lô Tự Khanh

Mất 10/10 ÂL.Mộ tại thôn Cư Chánh 1,xã Thủy Bằng,thị xã Hương Thủy ( ngay sau đài khí tượng thủy văn ),Huế.

Chánh thất là bà Lê Thị Tân,người quê ở Thủy Dương  (Phú Lộc).Bà mất 23/11 ÂL,Mộ bà an vị cạnh mộ ông.

Sanh hạ 5 ông và 2 bà:

1.Ông Tôn Thất Phùng

2.Ông Tôn Thất Tình

3.Ông Tôn Thất Huống

4.Ông Tôn Thất Huy

5.Ông Tôn Thất Biểu

6.Bà Tôn Nữ Thị Đề ( chồng là ông Bang Hưng),mất ở Pháp năm 2000

7.Bà Tôn Nữ Thị Dư mất năm 1977,mộ tại nghĩa trang sau chùa Thiên Mụ,Huế.

 

19/   Tên  TÔN THẤT HIỀN

Con trường ông Bí và bà Chí,sanh 26/02/quý mùi ( 1/9/1883)

Làm Quãn cơ.Mất 3/7.Mộ tại Trà Am (Ngự Bình)

Chánh thất là bà Trần Thị Lượng,sanh ...,quê ở...mộ tại Trà Am.

Bà thứ là Lê Thị Dưỡng ,sanh ...,mất...,mộ tại Trà Am

Sanh hạ : 2 ông và 4 bà:

1 Ông Hóa ,2 Ông vô tự : đều mất sớm

Các bà : Phụng,Hy,Ngân tức bà Ngôn và bà Mỹ tức bà Lợi( bà Lợi có chồng là ông Ngô Khoa Nghi,sanh Nhâm Dần 1926,làm công chức nhà đèn lâu năm.Ông Nghi là con cụ ông Ngô Càng Tuyết(Hải Nam và bà Hầu Thị Xuân_Quê Phúc Kiến)

Bà Lợi tuổi Nhâm Thân 1932,mất tại Mỹ 28/01 năm Gíap Tuất(9/3/1994),bà Lợi sanh 4 trai 1 gái:

1 Ông Khương sanh 1954

2 Ông Đa Ninh sanh 1965

3 Ông Cường sanh 1958

4 Ông Tráng sanh 1959

5 Cô Ngô Đa Thùy Dương sanh 1966

 

20/   Tên  TÔN THẤT CỐNG

Con thứ 2 ông Bí và bà Huệ sanh 6/3 Canh Dần(24/04/1890)

Làm Bát Phẩm Đội trưởng

Mất 18/02 Tân Mão(25/03/1951).Mộ tại ...

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Thuần,sanh ...,Mất 21/05,mộ tại An Cựu

Sanh hạ 3 ông và 1 bà :

1 Ông Trinh sanh 1917

2 Ông Hưỡn

3 Ông Canh

4 Bà Thõa sanh..., mất 28/04 Ất Mùi , (55t).Mộ tại An Cựu.Chồng là ông Nguyễn Đài( Bà Thõa lấy ông Đài sanh được 4 con là : Ông Thuận,sanh Kỷ Sửu 1949,Ông Khai Hóa, sanh Tân Sửu 1951,ông Trung Thành, sanh Qúy Tỵ 1953,ông Phố ,sanh Ất Mùi 1955.

 

21/   Tên  TÔN THẤT TÊ

Tức ông Tư Lai,con ông Viên và bà Mai Thị Phi,sanh 23/09/Canh Tý (16/10/1900)

Làm tư giáo hộ.Mất 20/12.Mộ ở Diêm Trường

Vợ là bà Phan Thị Lầu,sanh năm Kỷ Hợi (1899) quê ở Mỹ Lợi.Mất 22/12 Kỷ Mùi (8/02/1980).Mộ ở Diêm Trường

Sanh 1 ông và 2 bà:

1 Bà Vinh ,sanh ...giap2 Tý (1924) có chồng là ôngHồ Đắc Dục,người quê Truồi ( Phú Môn)

2 Ông Thung ,sanh ...Mậu Thìn (... 1928).Vợ là bà Tô Thị Pháng,sanh Bính Dần 1926

3 Bà Hoa ,sanh ...Nhâm Thân (...1932).Chồng là ôngVõ Hữu Hòe.

 

 

22/   Tên  TÔN THẤT TẤN

Con trưởng ông Tế và bà Minh,sanh 15/08 Gíap Tuất (25/09/1874) vào năm Tự Đức thứ 21.Mất 04/03 Bính TÝ (1936).Mộ tại Trung Kiền

Vợ là bà Nguyễn Thi Thanh,quê ở Thổ Sơn ,sanh ... Giíap Thân (1872).Mất 26/11 Đinh Hợi (08/12/1947).Mộ tại Trung Kiền

Sanh hạ 1 ông và 1 bà :

1 Ông Cương,sanh 24/12 Đinh Mùi (27/01/1908) và mất 04/07 Đinh Mùi (09/08/1967)

2 Bà Thân ( sanh ...mất lúc nhỏ)

 

23/   Tên  TÔN THẤT LUÂN

24/   Tên  TÔN THẤT TOẠI

25/   Tên  TÔN THẤT CHUÂN

Đều là con ông Ty và bà Bài đều mất sớm nên vô tự

 

26/   Tên  TÔN THẤT PHIÊN

Con thứ 4 ông Ty và bà Bài,sanh giờ Mão 10/01 Ất Dậu ( 24/02/1885 Năm Hàm Nghi thứ 1).Mất 24/07 Ất Tỵ (24/08/1905).Mộ tại An Thạch ( La Sơn).

Vợ là bà Võ Thị Đồng,quê ở Phú Bình

Sanh hạ chì 1 trai là ông Bộc tức ông Quãng

 

27/   Tên  TÔN THẤT CỪ

Con thứ 5 ông Ty và bà Bài.Sanh 04/01 Mậu tý (1888).Tảo Thương

 

28/   Tên  TÔN THẤT HUYẾN

Tức ông Dần ,con thứ 6 ông Ty và bà Bài,sanh giờ Tý 27/09 Canh Dần (09/11/1890).Tham gia hội kín chống Pháp,Pháp ghép tội chính trị,bị theo dõi mãi và bị truy nã phải trốn vào nam tham gia phong tròa Thiên Địa Hội...,lai bi truy nã.Nên sau 6 nam8roi72 quê hương,lại len lõi trở về xứ bán nhà đi nơi khac1va2 dùng hình thức chơi bời cờ bạc để dễ dàng giao du với số người yêu nước các nơi, khỏi bị đich để ý,rốt cuộc không qua được mắt địch phải rời Thừa Thiên vào Khánh Hòa và mất tại Ninh Hoa2d9em6 30/12 Giap Thân (12/02/1945).Mộ ở Ninh Hòa ( đã tìm ra mộ ông và dời,cải táng,xây mô tai thôn Ngoc Diêm ,xa Ninh... huyện Ninh Hòa _Khánh Hòa)

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Sương,quê ở An Cư Đông.Kế là bà Nguyễn Thi Thanh ( 2 bà chết sớm).Bà thứ ba là bà Hồ Thị Chín,tuổi Mậu Tý (1888),quê ở Mỹ Lợi,con ông Hồ Văn Ngoạn và bà Trần Lưu Quận Nguyễn Thị Khương.Bà Chín mất 10/03 Kỷ Mão (29/04/1939).Mộ ở Thủy An đã cải táng về Trung Kiên ngày 12/01 Tân Mùi (26/02/1991).Cải táng ông ngày 28/11 Tân Mùi.

Sanh hạ 7 trai và 1 gái: có 3 trai hữu vị vô danh và 1 ông chết lúc còn nhỏ

1 Ông Duyên do bà Thanh sanh 11/11 Bính Thìn (1916).Mất không rõ ngày

2 Bà Quán tức Hai Sơn,sanh 05/08 Canh Thân (16/09/1920) do bà Chín sanh

3 Ông Quang tức Hà hay Hào tên ID là Nguyễn Hùng Quang, do bà Chín sanh giờ sửu 2/10 Qúy Hợi (09/11/1923)

4 Ông Cư tức Đãi hay Đạt ,Bà Chín sanh 01/08 Bính Dần (07/09/1926).Mất 26/05 Canh Thân 08/07/1980

5 ÔngThi tức ông Đồng,do bà Chín sanh 22/11/ Mậu Thìn (02/01/1929).Mất 26/06/ Canh Ngọ (16/08/1990)

 

29/   Tên  TÔN THẤT SÔ

Con thứ 7 ông Ty và bà Bài,sanh 09/09 Canh Tý (31/10/1900).Mất 30/01 Đinh Mùi (10/03/1967).Thọ 67t .Mộ tại Trung Kiên

Vợ là bà Huỳnh Thị Vinh tức Ngết,sanh Đinh Mùi 1907,mất 29/06...Mộ ở Cao dôi

Sanh hạ 1 trai,1 gái và 1 vô danh

1 Ông Cẩn tức ông Xu, sanh 05/ Nhâm Tuất( 06/1922)

2 Bà Thâm tức Chồn,sanh Giap tý 1924.Chồng bà Thân là ông Phan Liêu tức ông Châu,sanh được 1 gái là Hoàng Thị Thùy Hương.Ông Liêu mất sớm nên sau tài giá lấy ông Huỳnh văn Lòn,sanh được 3 trai 2 gái.Bà Thân mất 05/07 Canh Thân (15/08/1980).Mộ tại Cao dôi xã.

Mộ ông Sô được chàu ngoại là Thùy Hương xây thành lăng ngày 12/01 và hoàn thành ngày 18/01 Tân Mùi (04/03/1991).Tạ mộ ngày 11/02 Tân Mùi (26/03/1991)

 

30/   Tên  TÔN THẤT PHẤT

Tức ông Chứt ,con thứ 8 ông Ty và bà Bài,sanh giờ Dần 18/06 Nhâm Mùi (1902).Mất 13/09 Kỷ Dậu (23/10/1969).Mộ ở Trung Kiên

Vợ là bà Võ Thị Huyền ,sanh 1902 quê ở Mậu Tài Cao Dôi,bà mất 15/02 Đinh Hợi (02/03/1947).Mộ ở Mậu Tài Cầu Hai.Vợ sau là bà Bốn.

Sanh hạ 4 trai:

1 Ông Xướt tức Điền (chết lúc còn nhỏ),sanh 15/02 ẤT Sửu ( 1925).Mất 15/03

2 Ông Hăng tức Lào,sanh 25/02 Mậu Thìn (1928).Chết vì bom đạn 13/01 Mậu Thân,trong biến cố Mậu Thân 1968.Có vợ và một con gái thất lạc tên Hoa ( Hạnh)

3 Ông Đãng tức Xiêm,sanh 13/06 Đinh Sửu (20/07/1937)

Cả 3 ông trên đều do bà Huyền sanh

4 Ông Dũng do bà Lương Thị Đốn sanh 1960

 

31/   Tên  TÔN THẤT BIÊN

Con thứ 3 ông Văn và bà Đồng,sanh giờ Thân 28/02 Tân Mão (1891).Làm chánh tòa Phán Sự Thượng Thơ,Hường Lô Tự Khanh.Mất 23/11...Mộ ở trường Cưỡi -Huế

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Lang,quê xã Hội Trường (quảng Nam).Mất 27/04...Mộ ở Trưởng Cưỡi.Bà Hầu là Phan Thị Bòng,quê xã Xuân Hòa,sanh 23/12 Giap Tý (1901).mất...mộ ở Lệch Đợi,Phường Đúc.

Sanh hạ 4 trai và 2 gái ( có 1 vô danh):

1 Bà Lệ Thơ,do bà Lang sanh 02/05 Canh Thân (06/07/1920),có chồng là ông Đinh Văn Thanh,quê ở Tam Kỳ ( đi cm hy sinh)

2 Bà Lệ Hương,do bà Bòng sanh năm Canh Thân (1920),chồng là Lưu Trọng Sô, người ở Quảng Bình.

3 Ông Cầu,do bà Bòng sanh 25/05 Nhâm Tuất (1922) làm thường trưởng tàu KRATIE bị đắm chết.

4 Ông Toại,do bà Bòng sanh năm Giap Tý (1924),theo cm, hy sinh lúc k/c đường Lào 18/12 Đinh Hợi (28/01/1948)

5 Ông Tâm ...

 

32 /   Tên  TÔN THẤT KIÊM

Con thứ 4 ông Văn bà Đồng,sanh giờ Sửu 26/10 Qúy Tỵ (03/12/1893)

Làm quan coi sóc Lăng miếu ,mất 07/02 Nhâm Ngọ 1942.Mộ ở Trường Cưỡi ( đất nhà)

Vợ là bà Lê Thị Biên tức Tào,sanh Kỹ Sửu 1889,Mất 03/12 Đinh Hợi(13/01/1948).Mộ chôn kế ông ở Trường Cưỡi.Bà quê ở An Cựu.

Sanh hạ 3 trai 2 gái và 3 hữu vi vô danh

1 Bà Oanh ,sanh ...Mất...Mộ ở Trường Cưỡi.Chồng là ông Lưu Trọng Úynh ,người ở Cao Lao Hạ ( Q.Bình)

2 Ông Tú tức Vui, sanh 25/06 Ất Mão (1915).Hy sinh cho cm 20/04 Giap Ngọ (22/05/1954)

3 Bà Lệ Minh tức Mừng,sanh Canh Thân (1920).Chồng là thi sỹ Lưu Trọng Lư.

4 Ông Nịp tức Giau ,sanh... lam bac sỹ .

5 Ông Túc túc Có,sanh 03/12 Tân Mùi (21/01/1931).Năm 1990 là giám đốc đài phát thanh TT.

 

 

 33 /   Tên  TÔN THẤT VỸ

Con thứ 5 ông Văn với bà Đồng,sanh 27/03 Ất Mùi (1895).Tão thương.

 

34 /   Tên  TÔN THẤT HY

Con thứ 6 ông Văn với bà Đồng,sanh 27/05 Canh Tý (1900).Chết sớm.

 

 

34 /   Tên  TÔN THẤT HƯỜNG

 

Con thứ 8 ông Văn với bà Quế,sanh 04/06 Bính Ngọ (24/07/1906).Tùng sự Tòa Địa chánh Thừa Thiên,chức phán sự.Mất 05/08 Đinh Mão (.../09/1987).Mộ tại nghĩa trang TP HCM

Vợ là bà Mai Thi Chiêu,sanh 28/03 Bính Ngọ.Mất 19/10 Nhâm Tuất (03/12/1982).Mộ tại nghĩa trang TP HCM( bà Chiêu là em ruột bà Mai thị Vàng:Hoàng Hậu Vua Duy Tân)

Sanh hạ 2 trai 1 gái và 2 vi hữu vị vô danh:

1 Ông Định tức Khai,sanh 17/02 Mậu Thìn (1928).Đại tá quân y viện 175 về hưu 1990.

2 Ông Thư tức Kế,sanh 07/11 Canh Ngọ (1930) trung tá quản trị hành chánh trước 1975.

3 Bà Khuê ,sanh 21/04 Giap Thân ( 13/05/1944),giáo sư .Chồng là giáo sư Nguyễn viết Qúi

 

35 /   Tên  TÔN THẤT ĐỀ

Con thứ 9 ông Văn bà Quế,tão thương

 

36 /   Tên  TÔN THẤT ĐỒNG

Con trưởng ông Lăng và bà Đức,tão thương

 

37 /   Tên  TÔN THẤT PHÙNG

Tức ông Sõi,con thứ 9 ông Lăng và bà Út ,sanh 10/08/ Canh Thân (21/09/1920).Mất 18/01/ Giap Dần (09/02/1974).Mộ tại Trung Kiền.

Vợ là bà Phạm Thị Hữu,sanh 19/01 Canh Thân (09/03/1920),quê ở Hà Trung.Mất 08/06 Nhâm Tuất (28/07/1982).Mộ ở Trung Kiên.

Sanh hạ 4 trai và 3 gái :

1 Ông Tâm,sanh 24/12/ Nhâm Ngọ (09/02/1942)

2 Ông Thành ,sanh 14/09 Ất dậu (19/10/1945)

3 Ông Trí ,sanh 01/04 Qúy Tỵ (13/05/1953)

4 Bà Vị,sanh Mậu Tý (1948),chết sớm.

5 Bà Toàn tức Thảo,sanh 01/01 Bính Thân (1956).Có chồng là ông Trần An,sanh 1955,quê ở Nam Phổ Hạ.

6 Ông Hiếu ,sanh Mậu Tuất (1958).

7 Bà Nghĩa, sanh năm Canh Tý (1960),chồng là ông Nguyễn Tiến Lộc,kỷ sư xây dựng,sanh 1961,quê ở Sơn Tây_Hòa Bình,con ông Thoại và bà Bùi Thị Tùng.

 

38 /   Tên  TÔN THẤT NHIỄU

Ông Nhiểu tức Sành ,con thứ 10 ông Lang và bà Út ,sanh 23/11 Nhâm Tuất (08/01/1923).Mất 07/10 Nhâm Thân (01/11/1992),mộ tại Nha Trang.

Vợ là bà Trần Thị Hạnh tức Hẹ,sanh năm Giap Tý (1924),là con ông Trần Hưng Kỵ và bà Lê Thị Đạm quê ở Văn Xá.

Sanh Hạ :

1 Ông Anh,sanh 11/114 Bính Tuất (04/12/1946)

2 Ông Dũng,sanh 04/10 Mậu Tý.Mất tích 1975.

3 Ông Hùng,sanh Giap Ngọ (1954),lập nghiệp ở Long Khánh.

4 Ông Hà , sanh 1954 Ất Mùi (1955),vợ là bà Lê Thị Kim Mai ,sanh 1965,con ông Viển và bà Ngô thị Khi.

5 Bà Quỳnh Trâm (họ Nguyễn),SANH 01/12 Tân Hợi (16/09/1972)

6 Các bà Thu ,Khánh đều tão thương.

 

39 /   Tên  TÔN THẤT TUYẾN

Con trưởng ông Lạc và bà Tâm,sanh 24/07/Kỷ Hợi (1889) tão thương.

 

40 /   Tên  TÔN THẤT THỌ

Tức Đá,con thứ 2 ông Lạc và bà Tữu,sanh giờ Thân 15/06 Canh Tý (11/07/1900).Mất 02/04/Ất Tỵ (02/05/1965).Mộ tại Thủy An.

Vợ là bà Nguyễn Thị Thiu,sanh năm Nhâm Dần (1908),quê ở ThỦY An ,mất ...Mộ ở Thủy An.

Sanh hạ 4 ông và 4 bà :

1 Ông Hào tức Ngũ,sanh 13/06 Nhâm Tuất (1922).Vợ là bà Đổ Thị Tết,chết ,không con.

2 Ông Thái tức Bím,sanh 10/01 giáp tý (14/02/1924)

3 ôNG cấm ,sanh năm kỷ Tỵ (1929).Mất 10/07 Đinh Sửu (15/10/1937)

4 Ông Lương ,sanh 1928,bà Toàn và 1 hữu vị vô danh đều tão thương.

5 Bà Quyên,sanh 12/02 Nhâm Thân (18/03/1932)

6 Bà Sen ,sanh 03/05 Ất Hợi (03/06 1935),chồng là...

7 Bà Qùy ,sanh 10/10 Đinh Sửu (12/11 1937).Chồng là ông Bùi Văn Chính,con ông Cương và bà Trịnh Thị Mão

 

41 /   Tên  TÔN THẤT THUẦN

Tức Hoan,con thứ 3 ông Lạc và bà Tữu,sanh giờ Tý 11/05 Ất Tỵ (13/06/1905).Mất ngày 10/06 Kỷ Hợi (15/07/1959).Mộ ở Trung Kiên

Vợ là bà Lê Thị Lưu,sanh năm bính ngọ (1906).Mất 29/10 đinh mão (1987),mộ ở Trung Kiên .Vợ thứ là bà Mai Thị Mua ,sanh...

Sanh hạ 6 trai và 3 gái :

1 Ông Tục tức Chán,tên c/m là Thanhdo bà Lưu sanh ất sửu 1925

2 Ông CHÂU tức Sung,bà Mua sanh 04/01/1928 ( 12/12 mậu thìn)

3 Ông Đình sanh 1933,bà Lưu sanh

4 Ông VÂN,bà Lưu sanh 1936

5 Ông Thức,bà Lưu sanh 1943

6 Bà Hoàn ,sanh mậu thin,mất 30/07/1971 chồng là Nguyễn Hào quê ở Hội Mít

7 Bà Thuyền tức Quit ,bà Lưu sanh,chồng là Nguyễn Văn Sung quê ở Thủy Yên.

8 Bà Tiêm tức Hương hay Chua, bà Lưu sanh bính tuất 1946.

9 Ông Diễn,bà Lưu sanh.

 

42 /   Tên  TÔN THẤT NHƯỢC

Con trưởng ông Danh và bà Nguyễn Thi Hiệp ( chết non)

 

43 /   Tên  ÔNG TÁC và ÔNG CHẤT : con trưởng và con thứ 2 của ông Hạ và bà Tú ( chết non)

 

44 /   Tên  TÔN THẤT TỊCH

Con trưởng ông Trâm và bà Trần Thị Ly,sanh 13/06 bính tý (1876),mất 02/02 quý dậu 1935.Mộ tại Tứ Tây (An Cựu)

Chánh thất là bà Nguyễn Tường,người quê Dương Đông ( Phú Vang).Vợ thứ là bà Phan Thị Nhỏ,quê ở Phú Xuân ( Hương Trà)

Sanh hạ ông Bút sanh 1911,ông Đáp sanh 15/05 giáp dần 1914: do bà Tường sanh.Ông Sương sanh 22/10 đinh dậu 1897,ông Đồng,ông Bộ,ông Tiếu,bà Tre,bà Nhõ.

45 /   Tên  TÔN THẤT LẬP

Con thứ 2 ông Trâm và bà Thiệp,sanh 11/10 quý mùi (1883),làm lục phẩm đội trưởng ty Từ Tế Tã về hưu,mất...mộ tai...

Chánh thất là bà Hoàng Thị Phụng,quê ở Dương Xuân Hạ.Vợ thứ là bà Nguyễn Thị Hữu,con ông Lan và bà...,người quê Dạ Lê.Mộ bà Phụng tại ...

 

 =>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

 

comments