Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 9 (Gồm 39 Vị)

Viết bởi Tôn Thất Thành.

Đời thứ: 9

1 /   Tên   TÔN THẤT TUÂN

Là Con thứ 2 ông Phong và bà Luân,sanh 01/06 Gi1ap Tý 1864,làm Thũ Hộ Phó Sứ Trung Nghị Đại Phu.

Mất 06/06 Qúi Sửu 1913.Mộ ở Đông Am.

Vợ là bà Phạm Thị Cúc,quê ở Ngân Câu ,Diên Phước,Quãng Nam,bà sanh  06/06 Kỷ Tỵ 1869 và mất 14/08 Bính Thân 1896.Đã cãi táng về làng Văn Xá

Sanh hạ 6 trai và 6 gái: 2 trai sống là ông Hoàng ,ông Diệm,4 trai chết là ông Lý,Tục,Huyền,Hoãn,  6 bà là:Xuyến,Bình,Thìn,SửuLiên ,Tỵ.

 

2 /   Tên   TÔN THẤT QUỲ

Là Con trưởng ông Ngữ và bà Nguyễn Thị Lễ,sanh 22/08 Canh Tý .Mất 02/09 Tân Sửu

Vợ là bà Nguyễn Thị Xuân,Lê thị Tuyến,Nguyễn Thị Liêm

Sanh hạ được 3 trai ; 1-ông Lư, 2-ông Sữ,3-ông Kỵ (mất sớm),4 Bà Ninh,5-Bà Liên

 

3 /   Tên   TÔN THẤT XỨNG (tức ông Dược)

Là Con thứ 3 thứ 3 ông Hòa và bà Nguyễn Thị Đông

Vợ là bà Nguyễn Thị Lê

Sanh hạ 6 ông và 5 bà : các ông :Tuệ ,Quán,Tồn,Trực,Lợi Cư,và các bà là : Cậy,Qũa,Lộc,Hườn,Cai.

 

4 /   Tên   TÔN THẤT TƯỚC

Là Con thứ 6 ông Hòa và bà Đông .Mộ tại Dương Xuân Thượng

Vợ là bà Lê Thị Liên

Sanh hạ 4 ông và 3 bà :  1-Ông Toại     ,2-Ông Trình(tức Tư Kê)     ,3-Ông Hoán     ,4-Ông Qúi   và các bà là : Hy,Nồng (Ấm),Bẽo.

 

5 /   Tên   TÔN THẤT GIÁ

Là Con thứ 7 ÔNG Hòa và bà Đông

Mộ tại Dương Xuân Thượng

Vợ là bà Nguyễn Thị Cúc (không con)

 

6 /   Tên   TÔN THẤT HỨA

Là Con trưởng ông Tố và bà Diễm.Mộ tại Diêm Trường

Vợ là bà ...sanh hạ : ông Qùi và một vô danh

 

7 /   Tên   TÔN THẤT XƯỠNG

Là Con thứ 2 ông Tố và bà Diệu.Mất 06/11,mộ ở Diêm Trường

Chánh thất là bà Hồ Thị Hợi.Thứ thất là bà Phạm Thị Bác,bà mất 11/02

Sanh hạ 5 trai và 3 gái : 1-Ông Thố ,mất 14/04 ,   2-ông Hậu,mất 27/02 ,   3-Ông vô danh ,   4-Ông Vi ,mất 09/11,     5-Ông Nguyên ,mất 24/4 ,    6-Bà Mưu (Chớ),mất 10/06,     7-Bà Can ,    8-Bà Đào.

 

8 /   Tên   TÔN THẤT QUÃN

Là Con trưởng ông  Tôn Thất Thại và bà Lê Thị Tuất.Sanh....Mất.... Mộ không rõ.

 

9 /   Tên   TÔN THẤT TÂN

Là Con thứ 2 Ông Tôn Thất Thại và bà Huỳnh Thị Đức,sanh... làm chức Hàn Lâm Viện Tước Tác

Mất... mộ tại Diêm Trường

Chánh thất là bà Trần Thị Ngoạn,quê ở Mỷ Lợi

Sanh hạ không trai ,chỉ có các bà : Lang,Diệu,Dan,Các,Trân Cữu.

 

10 /   Tên   TÔN THẤT THƯƠNG

Là Con thứ 3 Ông Tôn Thất Thại và bà Huỳnh Thị Đức,sanh ... Mất 05/01,mộ ở Cư Chánh

Vợ là bà ...Xuất Gía

Sanh hạ : 1-Ông Quan ,   2-Ông Tố,   3-Ông Thường,   4-Bà Yến,   5-Bà Thu,   6-Bà Dung (chưa truy ra tông tích)

 

11 /   Tên   TÔN THẤT PHÚ

Là Con thứ 4 Ông Tôn Thất Thại và bà Lê Thị Tuất, sanh ... làm chức Hàn Lâm Viện Thị Gỉang

Mất 08/07...

Chánh thất là bà Ngũ Phẩm Phu Nhơn Nguyễn Bá Thị Kim Xuyên

Bà mất ngày  01/07 ...

Mộ ông và bà tại Dương Hòa Thượng (nay là thôn Tân Ba ,xã Thủy Bằng,Thị Xã Hương Thủy,Thừa Thiên Huế,Qua cầu Võ Xá ).Nếu Lấy mốc là Miếu thờ Mẫu Mẹ Thượng Ngàn(hỏi dân địa phương thì ai cung biết miếu này) ,đi lùi 100m phía bên núi là mộ cùa ông và bà mới được trùng tu 2012,xây bằng đá xanh theo đúng nguyên trạng.Mộ bà có tam cấp bằng đá từ dưới đường lộ lên đến ngôi mộ.Mộ ông cách mộ bà khoản 10m về phía bên trái nếu đứng ở mộ bà và quay mặt váo núi ( cao hơn mộ bà khỏan 3m) có hình bán nguyệt.

Sanh hạ 5 trai và 6 gii :

1-Ông Mân

2-Ông Hợi

3-Ông Trú

4-Ông Anh

5-Ông vô danh

6-Bà Âm

7-Bà Cúc

8-Bà Phi

9-Bà Muội

10-Bà Xu

11-Bà Cữ

Mộ Bà Nguyễn Bá Thị Kim Xuyên_Chánh Ngũ Phẩm Phu Nhơn Trùng tu 7/2012 theo nguyên trạng

 

Mộ Ông Tôn Thất Phú_Hàn Lâm Viện Thị Gỉang .Trùng tu 07/2012 theo nguyên trạng

 

Bản đồ chỉ đường lên Lăng Ông Tôn Thất Phú và Bà Nguyễn Bá Thị Kim Xuyên

 

 

12 /   Tên   TÔN THẤT BÍ

Là Con thứ 5 Ông Tôn Thất Thại và bà Lê Thị Tuất, sanh ... làm chức Chánh Cữu Phẩm Tã Miếu

Mất 01/06...Mộ tại làng Cư Chánh

Vợ là bà NguyễnThị Huệ ,quê ở ấp Túc,Phù Cát.Bà Mất 16/09...mộ ở Cư Chánh.

Kế thất là bà rần Thị Chi ,cùng quê với bà Huệ,bà mat61/04,mộ ở An Cựu

Sanh hạ : 1-Ông Hền,   2-Ông Cống,   3-Ông Giự,   4-Bà Tĩnh

 

13 /   Tên   TÔN THẤT VIÊN

Là Con thứ 6 Ông Tôn Thất Thại và bà Huỳnh Thị Đức, sanh ... Mất 10/02...mô ở Diêm Trường

Vợ là bà Mai Thị Tôn tức bà Phi,quê ở Mỹ Lợi.Bà mất 07/11...

Sanh hạ :  1- Ông Tê(tức ông Tư Lai) bà GIÁC ,sanh 08/10/1903 Qúi Mão,mất 25/05 Nhâm Thân (25/06/1992),chống là HoàngTrọng Tế,người ở Mỹ Lợi, và 2 ông là ông Tão ,ông Thương.

 

14 /   Tên   TÔN THẤT TẾ

Là Con thứ trưởng ông Duy vàbà Nguyễn Thị Mai,sah 24/08 Tân Hợi (18/10/1851).Làm chức Bỗ Tôn Sanh.

Mất 22/01...mộởTrungKền.

Vợ là bà Dương Thị Minh,quê ở Trung Kiền,bàmất 03/04 ...

Sanh hạ :  1-Ông Tấn ,        2-Bà Kỹ (tão thương mất ngày 04/05...)

 

15 /   Tên   TÔN THẤT TY

Là Con thứ 2 ông Duy và bà Mai,sanh 29/11 Bính Thìn (16/12/1856).Làm Chánh Sứ Từ Tế Hữu Ty.Têu cực.

Mất Ngày 09/05 Đinh Mùi (19/06/1907) mộ ở Trung Kiền.

Chánhthất là bà Pha Thị Vạn,quê ở Hà Lan.Kế thất là bà Võ Thị Bài,sanh 08/08 Kỷ Mùi (04/09/1859) Vạn Trì,Bà là con gáithứ 7 của ông Võ Phước Hy và bàTầnThị Bằng (bà Bằng là con của ông Tần văn Vạn và bà Nguyễn Thị Mậu).Các vợ thứ là bà :Nguễn Thị Thừa và Hồ Thị Nghi.

Sanh Hạ: 8 trai và7 gái :  các ông : Luân,Toại,Chuân do bà Bài sanh,ông Phiên (lập ngiệp ở La Sơn) và ông Cừ (mất sớm) cả 2 ông do bà Bài sanh.

Ông Huyến tức Dần do bà Bài sanh 27/09/ Canh Dần (09/11/1890), mất 30/12 giáp thân 1944.

Ông Phò do bà Vạn sanh 28/06 Mậu Tý 1888,tão thương.

Bà Nam tức bà Lãng do bà Bài sanh 28/01 Ất Mùi (22/02/1895),mất 27/05 Nhâm Thìn 1952.

Ông Sô do bà Bài sanh 09/09 Canh Tý (31/10/1900),mất 30/01 Đinh Mùi (10/03/1967)

Ông Phát ,tức Chút do bà Bài sanh 18/08 Nhâm dần (19/09/1902),mất 13/09 Kỷ Dậu (23/10/1969)

Bà Vân do bà Bài sanh : mất sớm _Bà Hựu và bà Đoan do bà Thừa sanhđều mất sớm_Bà Lợ do bà Thừa sanh ,mất sớm.

Bà Lưu do bà Nghi sanh 15/04 Bính Ngọ (09/05/1906),bà Lưu mất ngày ... mộ ở Ninh Hòa.

 

16 /   Tên   TÔN THẤT VĂN

Là Con thứ 3 ông Duy và bà Mai,sanh 01/07/ Nhâm Tuất (05/08/1862)năm Tự Đức thứ 15.Làm Chủ Sự Tôn Nhơn Phủ,Hường Lô Tự Khanh năm Khải Định thứ 3.

Mất 01/02 Ất Sửu(14/03/1945).Mộ tại Nông Trường Cưỡi.

Chánh thất là bà Hồ Thị Đông,quê ở xã Lôi Nông,.Bà mất 09/12,mộ bà ở Phường Đúc(vô ngã cầu tre cũ).Vợ thứ là bà Nguyễn Thị Quế,bà  Quế mất 18/06 Tân Mão (21/07/1951),mộ ở Trường Cưỡi.

Sanh hạ 6 trai và 4 gái : _Bà Buồn,Liệu,Sa do bà Đồng sanh _Bà Huyền tức Sừng (bà Phán) do bà Quế sanh Qúi Mão 1902,mất 28/08 Đinh mão 1983 _ Ông Biên ,ông Kiêm ,ông Hy do bà Đông sanh và 1 vô danh.

 

17 /   Tên   TÔN THẤT LANG

Là Con thứ 4 ông Duy và bà Ngân,sanh 27/06 Ất Su5u3 (16/08/1865).

Mất  17/08 Qúi Dậu(06/10/1933).Mộ ở Trung Kiền.

Chánh thất là bà Dương Thị Đức,quê ở Trung Kiền,bà mất 12/01.Vợ thứ là bà La Thị Ut,sanh 15/02 Canh Tý(15/02/1900),mộ bà ơ Trung Kiền.

Sanh hạ 3 trai và 9 gái:_Ông Đồng và ông Cấp do bà Đức sanh đều mất sớm ._Bà Nhơn tức bà Đê ,do bà Đức sanh 10/08 Đinh Hợi (26/09/1887),Mất 06/12 al,mộ ở Trung Kiên.Tái giá với ông Đăng văn Mào,người xã Kim Cư (Quãng Nam)_Bà Nhượng tức Bốn do bà Đức sanh 28/07 Canh Dần 1890,mất...mộ ở Trung Kiền,chồng là ông Nguyễn Đăng Hưng(cai Trung),người ở Phú Lộc. _Bà Nghệ tức bà Thũ Long do bà Đức sanh 15/10 Tân Hợi,mất...mộ tai Trung Kiền,có chồng là ông Mai Văn Long quê ở Hòa Ô(QUÃNG NAM)._Bà Kiết do bà Đức sanh 20/12 Mậu Tuất 1898,mất 09/03 Bính Tý 1936,mộ ở Trung Kiền,có chồng là ông Thông Môn._Bà Chú tức bà Năm do bà Ut sanh 09/03 canh tuất 1910.mất 30/06 mộ cải táng về Trung Kiền.Chồng là ôngTrương Công Quít,người tỉnh Gò Công_ Bà Hôn tức bà Sáu ,sanh 14/10 Qúi Sửu 1913,chồng là ông Võ Văn Tánh ,người xã Nam Phổ Trung,Thừa Thiên._ Bà Nhung tức Em(Bảy)do bà Ut sanh năm Bính Thìn 1916.chồng là ông Mai Van Long._Ông Phùng (Sõi), sanh 10/08 Canh Thân 1920,mất 18/01 giáp dần (09/02/74_Ông Nhiêu (Sành) sanh 23/11 Nhâm Tuất (09/01/1923).

 

18 /   Tên   TÔN THẤT CHI

Là Con thứ 5 ông Duy và bà Mai,sanh 16/11 Mậu Thìn 1868,

Mất 08/12 Qúi Tỵ 1893.Mộ ở Phú Xuân ( chưa rõ tông tích vợ con)

 

19 /   Tên   TÔN THẤT LẠC

Là Con trưởng ông Kinh và bà Hậu,sanh 26/07 Qúi Tỵ 1863

NămTự Đức thứ 16 là Tư giáo Hệ 3

Mất 12/11 Bính Tuất 1946 mộ ở Trung Kiền.

Chánh thất là bàNguyễn Thị Viết Tâm,quê ở Vạn Xuân.Bà mất 20/07.Thứ thê là bà Phan Thị Tữu,quê ở Thủy Dương,Mất 09/10 mộ ở Thủy Dương

Sanh hạ 3 trai 2 gái : _Ông Tuyến ,do bà Tâm sanh 14/02 Kỷ Hợi 1889 ,tão thương._Ông Thọ tức Đá do bà Tữu sanh 15/06 Canh Tý 1900.Mất 02/04 Ất Tỵ 1965._Ông Hoàng,tức Thuần do bà Tữu sanh 10/06 Ất Tỵ (12/07/1905).Mất 10/06 Kỷ Hợi (15/07/1959)._Bà Tiễn tức bà Đe ,do bà Viết Tâm sanh 06/06 Bính Dần 1896.Mất ...có chồng là ông Huỳnh Bá Tường,người Quãng Nam._Bà Biện tức bà Búa ,do bà Việt Tâm sanh,09/04 Qúi Mão 1903.Mất ...

 

20 /   Tên   TÔN THẤT CẤP

Là Con thứ 2 ông Kinh và bà Hậu,sanh .Tão thương.

 

21 /   Tên   TÔN THẤT HUYỀN

Là Con thứ 3 ông Kinh và bà Hậu,sanh 01/01 Nhâm Thân 1872

Mất,mộ,vợ con không rõ.

 

22 /   Tên   TÔN THẤT DANH

Là Con trưởng ông Mẫn và bà Liễu,sanh giờ Dậu 16/04 giiáp ngọ.Minh Mạng thứ 15(1834) làm Suất Đội Vệ Tinh Binh ở Thuận An.Không rõ ngày tháng mất.Mộ tại Dương Xuân Thượng.

Vợ là bà Nguyễn Thị Hiệp,quê An Cựu.Vợ thứ là bà Nguyễn Thị Suối.

Sanh hạ 1 trai và 4 gái : _Ông Nhược ,do bà Hiệp sanh  ._Các bà : Chĩ,Thạch,Nữ ,Ngô do bà Suối sanh

 

23 /   Tên   TÔN THẤT HẠ

Là Con thứ 2 ông Mẫn và bà Liễu,sanh giờ Dần 21/11 Kỷ Hợi (Minh Mạng năm thứ 20 _1839).Mất 20/10 Canh Ngọ (Tự Đức thứ 27_1870)

Mộ ở Dương Xuân Thượng

Vợ là bà Lê Thị Qúy,quê ởPhú Xuân (Hương Trà),bà vợ  thứ là Trần Thị Tú

Sanh hạ 2 trai : -Ông Tác ,   -Ông Chất ,  cả 2 ông đều chết yểu

 

24 /   Tên   TÔN THẤT QUÁN

Là Con thứ 3 ông Mẫn và bà Liễu,sanh giờ Mão 13/01 Qúi Mão 1843.Mất 26/10 Tân Dậu 1861

Mô ở Bình Dương (gia định cũ).

Vợ là bà Lê Thị Mão chưa có con,quê ở Vỉnh Trị Hương Trà

 

25 /   Tên   TÔN THẤT XÁNG

Là Con trưởng ông Lượng và bà Thực,sanh 20/09 Mậu Tý 1888.Mất 01/10 Ất Hợi 1875 mộ ở Dương Xuân Thượng.

Vợ là bà Nguyễn Thị Lợi,quê Kim Long,chưa rõ con cái

 

26 /   Tên   TÔN THẤT THƯỚC

Là Con thứ 2 ông Lượng và bà Thực (chết non,sanh ở Quãng Nam)

 

27 /   Tên   TÔN THẤT LIỆU

Là Con trưởng ông Huy và bà Thân : chết non

 

28 /   Tên   TÔN THẤT TRÂM

Là Con thứ 2 ông Huy và bà Mỹ,sanh giờ Tý 13/01 Nhâm Dần 1842 vì ăn chơi trác tán nên bị can án,tước ra khỏi Tôn Tịch.Tháng 3 năm Tự Đức thứ 18 mới được phục hồi,trở lại làm chức suất đội 9 Võ Tráng,tỉnh Thanh Hóa.

Mất 23/10 Bính Tuất 1886 ,mộ ở Bình An.Vợ là bà Nguyễn ThịThiệp ,quê ở Hà Trung.Bà Thứ là Trà Thị Lý

Sanh hạ 2 trai :  -Ông Tịch,do bà Lý  sanh  ,  -Ông Lập do bà Thiệp sanh

 

29 /   Tên   TÔN THẤT BỒI

Là con trưởng ông Hướng và bà Thơ, chết non

 

30 /   Tên   TÔN THẤT NHIÊN

Là con thứ 2 ông Hướng bà bà Lãnh,sanh giờ Sửu 10/01 Ất Dậu (Tự Đức năm thứ 16_ 1825)

Vợ là bà Nguyễn Thị Lan (N.Phổ)

Sanh hạ 4trai 5 gái : -Ông Tăng, -Ông Bách (chết non), -Ông Lạng, -Ông Vỹ(chết non), Các bà là :Tiếu ,Toán ,Địch ,Hoàng,Thụy thức Thiểu.

 

31 /   Tên   TÔN THẤT THÀNH

Là trưởng ông Diệu và bà Nhàn, chết non

 

32 /   Tên   TÔN THẤT UẪN

Là con trưởng ông Thông và bà Đặng Thị Tấn,sanh 04/02 Ất Dậu,năm Tự Đức thứ 28-1875.Mất 24/02

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Cường,quê Dương Nổ ,Phú Vang.2 bà thứ là bà Trần Thị Xuyến và Nguyễn Thị Em(Vận).

Bà Vận sanh năm Qúy Tỵ 1893 ,quê ở Kim Sơn(Hương Thủy),bà Vận mất 21/02 Bính Thân (21/03/1976),thọ 84 tuổi.

Sanh hạ :6 trai ,1 gái : co trưởng là ông Liệu (chết non), -Ông Diệm tức Em, -Ông Diệp, -Ông Đăng ,4 ông trên đều do bà Cường sanh

-Ông Diệu và Ông Hoán do bà Vận sanh, -Bà Khương do bà Xuyến sanh.

 

33 /   Tên   TÔN THẤT SA

Là con trưởng ông ẪN và bà Ngoan, sanh 10/01 Đinh Tỵ 1857.Mất 20/02 mộ ở P.C

 

34 /   Tên   TÔN THẤT TÚ

Là con thứ ông Ân và bà Ngoan,sanh giờ Thìn Mậu Ngọ 1858,làm chức Thăng thụ Tùng Lục Phẫm Đội Trưởng.

Mất 22/07 Nhâm Dần 1902,mộ ở An Thạch.

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Nguyên ,vợ thứ là bà Lưu.

Sanh hạ 5 trai và 3 gái: 5 ông gồm ông Sắc,Vọng,Mân,Luyện,Kết. 3 Bà là Gĩan ,Sửu Dung.

 

35 /   Tên   TÔN THẤT ĐƯỜNG

Là con thứ 3 Ông ẪN và bà Ngoan,sanh giờ Thìn 28... Qúy Dậu 1873.Mất 05/02 Đinh Sửu 1937.Mộ ở An Cựu

Vợ là bà Nguyễn Thị Liễu (thất tung)

 

36 /   Tên   TÔN THẤT THÔI

Là con trưởng ông Lương và bà Nguyễn Thị Chu,sanh gio Thìn 06/08 Qúy Hợi 1863.Mất 04/08 ,mộ ở Lương Điền.

Vợ là bà Nguyễn Thị Sữu,mất 12/12 Đinh Tỵ 1917

Sanh hạ 5 trai và 2 gái : -Ông Siêu (vô tự), -Ông Triệu, -Ông Xu (vô tự), Ông Phó (vô tự), -Ông Chí, -Các bà là bà Hợi,bà Ân.

 

37 /   Tên   TÔN THẤT DỐC

Là con thứ 2 ông Lương và bà Chu , sanh giờ hợi 04/06 Đinh Mão 1867,làm Thất Phẫm Đội Trưởng

Mất 11/08 Giap Tuất 1934,mộ ở La Khê.

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Lê,bà thứ là bà Nguyễn Thị Tư,mất 19/04 Canh Dần 1950.

Sanh hạ 10 trai và 2 gái : 1-ông Việt,2 Ông Toàn ,2 ông đều do bà Lê sanh đều vô tự, 3-ông Thú, 4-ong Vy, 5-ong Cũ, 6-ông Tâu tức Lừa,

7-ông Hy, 8-ông Hoành, 9-ông Phú,10-ông Qúy. 11- bà ÁI tức Mang do bà Tư sanh(bà ÁI mất 13/12 Qúy Hợi(15/01/1984),

mộ tại thôn Lương Điền Thượng(Truồi),chồng là ông Huỳnh Trọng Biên.

 

38 /   Tên   TÔN THẤT ĐỐNG

Là con thứ 3 ông Lương và bà Chu, ,sanh giờ Sửu 19/12 Kỷ Tỵ 1869.Mất 27/09 Canh Dần 1890

Mộ ở Lương Điền Thượng.Vợ cãi giá là bà Trần Thị Sóc

Sanh ha : 1-ông Sắc (vô tự) , 2-Bà Sừng sanh 1893, 3-ông vo tự.

 

39 /   Tên   TÔN THẤT DƯƠNG

Là con thứ 4 ông Lương và bà Chu, tão thương,mộ ở Lương Điền Thượng.

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments