Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 8 (Gồm 30 Vị)

Viết bởi Tôn Thất Thành.

Đời thứ: 8

1/   Tên   TÔN THẤT ĐOÀN

Là Con Trưởng của ông Chĩnh với bà Vy,sanh ngay2/02 Tân Sửu 1841 làm chức suất đội.

Mất 02/02 Mậu Thân 1908.Mộ ở ấp Bình An

Vợ là bà Trương Thị Luân,quê ở Cẫm Sa,Quãng Nam.Bà mất 03/10 Tân Hợi 1911,mộ ở Đông Am

Sanh hạ 5 trai 6 gái:1 ông Quán (vô tự),2 ông Tuân ,3 ông Loan,4 Bà Cẫm,5 Bà Tú,6 Bà Linh,7 Bà Thưởng,8 Bà Nga,9 Bà Sự và 2 vi vô danh

 

2/   Tên  TÔN THẤT PHONG

Là Con của ông Chĩnh với bà Vy

 

3/   Tên  TÔN THẤT MƯU

Là con  ông Trinh và bà xuất giá chưa tìm ra tông tích( cánh ở Bàng Môn )

 

4/   Tên TÔN THẤT KẾ

Là con  ông Trinh và bà xuất giá chưa tìm ra tông tích( cánh ở Bàng Môn )

 

5/  Tên   TÔN THẤT TÁN

6/ Tên TÔN THẤT TỤNG

7/  Tên   TÔN THẤT CHÚNG

8/  Tên   TÔN THẤT THI

9/  Tên TÔN THẤT NHẠC

Là con  ông XUYÊN và các bà Hoàng Thị Lộc,Bùi Thị Bình,Hà Thị Lâm chưa truy ra tông tích

 

10/ Tên TÔN THẤT HÒA

Là con ông ĐỒNG  và bà Vũ Thị Khóa (cải tiết) sanh

Mộ ở Dương Xuân Thượng

Sanh hạ 3 trai 3 gái  ( nhánh ông Tư Kê _chết sớm và ông Đội Dự )

1 Bà Thế,2 Bà Tứ ,3 Bà Lợi,4 ông Xứng,5 ông Tước,6 ông Gía.7 ông Khoa chết sớm

 

11/   Tên TÔN THẤT NGỮ

Là con trưởng ông TẠI và bà Nguyễn Thị Công,sanh 09/02 Nhâm Thân 1812,mất 26/07 Bính Ngọ.

Vợ là bà Nguyễn Thị Lẽ sinh 10/05 giáp tuất,mất 30/12 tân tỵ

Sanh hạ 1 trai là ông Qùy và một gài là bà Qúi

 

12/   Tên   TÔN THẤT TỐ

Là con thứ 2 ông TẠI và bà CÔNG

Sanh ngày 04/11 QUÝ MÙI 1823,MẤT 04/09 Kỷ Dậu 1849.Mộ ở Diêm Trường

Vợ là bà Hồ Thị Đây,quê ở...Sanh hạ 2 trai : 1 ông Hứa ,2 ông Xưỡng

 

13/   Tên TÔN THẤT HÂN

14/   Tên TÔN THẤT THIỆN

15/   Tên TÔN THẤT HIỀN

Là con thứ 3,4,5 ông Taị bà Công đều mất sớm

 

16/   Tên TÔN THẤT NHƯỢNG

Là con trưởng ông THỐNG  và bà Hồ Thị Sửu.Chưa truy ra tông tích

 

17/   Tên TÔN THẤT THẠI (tức ông Quán)

Là con thứ 2  ông THỐNG và bà DU.

Sanh ngày 14/06 Kỹ Mão

Làm chức Tiền Quân Đô Thống Chưởng,kiêm quãn Thị Vệ Đại Thần,Quãn Lãnh Thị Thần Võ Bang Phò Mã .Chũ định các Đặng Thái Gíam...cho đến trào Đồng Khánh thứ 2.

Mất 13/11 Đinh Hợi 1887.

Tôn Lăng tại làng Cư Chánh,nay thuộc tổ 3,khu vực 1,Phường Thủy Xuân ,Thị xã Hương Thủy ,Thừa Thiên-Huế

Chánh thất là bà Chánh Nhất Phẩm Phu Nhơn Lê Thị Tuất : Sanh quán Quãng Nam.

Bà mất  ngày 24/04.

Tôn Lăng tại làng Cư Chánh,nay thuộc tổ 3,khu vực 1,Phường Thủy Xuân ,Thị xã Hương Thủy ,Thừa Thiên-Huế

Mộ ông và bà được trùng tu 07/2012

Thứ thất là các bà Huỳnh Thị Đức ,Hồ Thị Tích.

Sanh hạ 6 trai và 4 gái :

1 Ông QUÃN ( không vợ nên vô tự)

2 Ông TÂN ( chỉ có 6 bà ,không có con trai nên vô tự)

3 .Ông THƯƠNG

4 .Ông PHÚ ( bà Tuất sanh)

5 .Ông BÍ

6 .Ông VIÊN

7 .Bà XUÂN

8. Bà UYỄN

9 .Bà THI

10 .Bà KHUÊ

Tôn Lăng Ngài Tiền Quân Đô Thống Chưởng Tôn Thất Thại (tức ông Quán)

Tôn Lăng Bà Chánh Nhất pẩm Phu Nhơn Lê Thị Tuất

Bản đồ chỉ đường đến Tôn Lăng Ngài Tiền Quân Đô Thống Chưởng và Chánh Nhất phẩm Phu Nhơn.

 

18/ Tên  TÔN THẤT THỊ

con thứ 3 ông Thống và bà Duyên (bà Duyên để về nên  không rõ tông tích sau này)

 

19 /   Tên  TÔN THẤT DUY

Là con trưởng  ông TÍCH  và bà Tô Thị Tuất,sanh 05/09 Bính Tuất( năm Minh Mạng thứ 7 _1826).Làm chức Tã TyTừ Tế Sứ,can án chống tây bị cách chứa .

Mất 05/12 Kỹ Sửu 1889 năm Thành Thái thứ 1 .Thọ 63 tuổi.Mộ tại Trung Kiền(Thừa Lưu)

Chành thất là bà Nguyễn Thị Mai,người xã Nguyệt Biều.Bà mất 05/12 (cùng ngày cùng tháng với ông ).Mộ bà tại Phường Đúc(cống Cầu Tre).Bà thứ là bà Nguyễn Thị Ngân,bà mất 23/10,mộ cũng tại Nguyệt Biều.Bà thứ 3 là Nguyễn Thị Nghiêm.

Sanh hạ 5 trai và 3 gái :1.ông TẾ bà MAI sanh 1851 tân hợi ,2.Bà THỐNG bà Nghiêm sanh 1852 (nhâm tý) tão thương,3.Bà CHĨ Bà MAI sanh 6/9 QUÝ SỬU 1853,mất 23/10 ất dậu 1885,mộ tai Dương Xuân Thương.chồng là ông Viên Ngoai Lang Ngộ,4.ông TY bà Mai sanh 29/11 bính thìn 1856,5 ông VĂN bà MAI sanh 10/07 Nhâm Tuất,6 ông LANG bà Ngân sanh 27/06 ất sửu 1865, 7 Bà QUYẾN bà Mai sanh 10/01 kỹ mùi 1859   mất 23/07 kỹ mùi 1919,mộ ở Bình An ,chồng là ông Đường văn Cư,người quê ấp Bình An,8 ông CHI bà Mai sanh 16/11 Mậu Thìn 1868.Mất lúc 20 tuổi nên chưa rõ vợ con

 

20 /   Tên  TÔN THẤT KINH

Là con thứ 2 ông TÍCH  và bà Tô Thị Tuất,sanh 28/06  Tân Mão 1831 làm Phó Quãn Cơ cung bác thứ Đốc binh.

Mất 07/04... Mộ tại Trung Kiền

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Hậu quê ở Vạn Xuân,sanh 19/03 Tân Mão 1831 ,mất 23/11...Vợ thứ là bà Tôn Thị Thiện ( bà Thiện là em ruột ông Tôn Thọ Tường ) và bà Dương Thị Cai.

Sanh hạ  3 trai và 6 gái : 1-Ông Lạc do ba Hậu sanh  ,2-Ông Cấp do bà Thiện sanh  ,3-Ông Huyền do bà Thiện sanh   ,4-Bà Tài do bà Cai sanh  ,5- Bà Huệ do bà Cai sanh 18/11 Qúi Sửu 1831 ,mất 19/11,mộ tai Trung Kiền,chồng bà là ông Trương văn Tân người quê ở Phước Lộc,Phú Lộc   ,6-Bà Chức do bà Cai sanh 01/05/Tân Dậu 1861 mất 20/10,mộ ở Thái Bình,chồng bà là ông Trần Ich1 Khiêm ,người ấp Thái Bình., 7-Bà Dĩnh do bà Hậu sanh 21/08 Ất Sửu 1865,mất...chồng bà là ông Dương Quang Tánh ,người quê ở Trunng Kiền  ,  8- Bà Du... 9-Bà Linh tức bà huyện do bà Thiện sanh 04/11 Canh Ngọ 1870 ,mất  29/05,mộ ở Trung Kiền.Chồng bà là ông Lưu Trọng Kiến,làm tri huyện ,người ở Cao Lao Hạ-Quãng Bình.Bà Linh sanh  được 2 trai 2 gái : 1/Bà Thường (tức bà Tú Ý)sanh năm Bính Thân 1896 bị Mỹ bắn chết  05/04 Nhâm Tý (17/5/1972),chồng bà Thường là ông Tú Ý quê ở Phú Cường.  2/Ông Tuần sanh năm Tân Sửu 1901 làm thầu khoán,mất 18/05 Canh Thân 1980.  3/Bà Khoa ,sanh năm Nhâm Dần 1902,chồng là ông Nghè Kim ,họ Võ Phước ở Cầu Hai.   4/Ông Tú,sanh 12/03 Bính Ngọ (05/04/1906),mất 29/09 Đinh Mão (20/11/1987).

 

21 /   Tên  TÔN THẤT MẪN

Là con trưởng ông Đie65nva2 bà Diễm,sanh 10/03 Ất Mão làm Cai Đội 4 Thủ hộ Tã Vệ

Mất 29/09 Nhâm Ngọ năm Tự Đức thứ 11.Mộ ở ấp Cữ Xã,Hương Thủy.

Chánh thất là bà Lê Thị Liễu,quê ở Xuân Hòa. Thứ thất là bà Nguyễn Thị Sinh

Sanh Ha 3 trai và 3 gái : các ông : Danh ,Hạ,Quán bà Tế và bà Lương do bà Liễu sanh.Bà Chánh do bà Sinh sanh.

 

22 /   Tên  TÔN THẤT LƯỢNG

Là con thứ 2 ông Điện và bà Cữu,sanh 16/09 Ất Sửu 1865,làm Chánh Đội Trưởng Suất đội 8 Hậu Vệ Dinh Thần Cơ.

Mất 08/09 Mậu Ngọ .Mộ ở Quãng Chân, Quãng Nam

Vợ là bà Nguyễn Thị Thực,quê làng Hạnh Thông,huyện Binh Dương (Gia Định cũ)

Sanh hạ 2 trai :1-Ông Xáng   ,2-Ông Thước (chưa truy ra tông tích 2 ông)

 

23 /   Tên  TÔN THẤT HUY

Là con thứ 3 ông Điện và bà Mỹ,sanh 15/02 Đinh Mão 1807.Vì ham chơi nên bị tước ra ngoài sổ Tôn Thất.Mất 07/05 Ất Tỵ 1845.Mộ ở tại Dương Xuân Thượng.Thánh 3 năm Tự Đức 18(1866) mới cho phục hồi ,ghi tên trở vào Tôn Phỗ.Vợ là bà Nguyễn Thị Thanh,để cho về.Hai vợ thứ là Hoàng Thị Thân và Phạm Thị Mỹ.

Sanh hạ 2 trai và 2 gái : 1-Ông Liệu do ba Thân sanh   ,2-Ông Trâm ,do bà Mỹ sanh   ,3-Bà Đạm ,do bà Thanh sanh   , 4-Bà Vị ,do bà Mỹ sanh

 

24 /   Tên  TÔN THẤT HƯỚNG

Là con thứ 4 ông Điện và bà Mỹ,sanh 06/06 Kỷ Tỵ 1809,làm chức Từ Tế Sứ,ở tại Nguyên Miếu Thanh Hóa.

Mất 11/02 Nhâm Thân 1872,mộ ở An Ninh Thượng

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Thơ,quê ở Vân Khê (Phú Vang).Hai bà Thứ thất là bà Nguyễn Thị Lãnh và Nguyễn Thị Tuyết

Sanh hạ 2 trai và 10 gái :1-Ông Bồi do bà Thơ sanh   ,2-Ông Nhiên ,do bà Lãnh sanh   ,3-Bà Thại,do bà Thơ snh   ,4-Bà Bài,do bà Thơ sanh   ,Va các bà : Lê,Tín ,Nhiệm,Tựa,Điệt do bà Lãnh sanh

 

25 /   Tên  TÔN THẤT DIỆU

Là con thứ 5 ông Điện và bà Cữu,sanh 25/12 GíapTuất 1814 ,làm chức Hậu bỗ ở Quãng Ngãi

Mất 09/12 Nhâm Dần 1842,mô tại Cư Chánh

Vợ là bà Nguyễn Thị Nhàn,quê làng Phò Chánh (Lệ Thủy Quãng Bình)

Sanh hạ một trai là ông Thành (chưa rõ tông tích)

 

26 /   Tên  TÔN THẤT CHIẾU

Là con thứ 6 ông  Điện và bà Cữu,sanh 09/10 Gi1ap Thân 1824 ,làm quan ở Ty Hộ Vệ bõ trốn nên bị tước sổ.

Mất 28/03 Ất Sửu 1855.Mộ ở Phú Xuân Hương Trà

Vợ là bà Trần Thị Lý ,quê ở Phú Xuân.Tháng 3 Tự Đức thứ 18 được phục hồi Tôn Tịch.

Sanh hạ được bà Chúc.

 

27 /   Tên  TÔN THẤT THÔNG

Là con thứ 7 ông Điện và bà Túc,sanh 19/01 Nhâm Thìn 1832,làm chức Ngủ Đẵng Thị Vệ.

Mộ không rõ

Vợ là bà Nguyễn Thị Luận,quê ở Vạn Xuân.Bà thứ là bà Đặng Thị Tấn,mất 27/02

Sanh hạ  ông Cần và 3 bà : Cát, Tường ,Như.

 

28 /   Tên  TÔN THẤT ẪN (tức Cấp)

Là con trưởng ông Tố và bà Tùng,sanh 04/10 Mậu Tý 1828

Mất 16/08 Qúy Dậu 1873.Mộ tại Diêm Trường.

Vợ là bà Nguyễn Thị Ngoan

Sanh ha  1-Ông Sa ( vô tự),  2-Ông Tú  ,3-Ông Đường  , 4-Bà :Thân,,Dần ,Thìn,Vỹ

 

29 /   Tên  TÔN THẤT KIÊN

Là con thứ 2 ông Tố và bà Tùng,sanh 08/02 Qúi Tỵ 1833,làm chức Tứ Đẵng Thị Vệ trào Tự Đức.

Mất 19/05 Qúi Dậu.Mộ ở Diêm Trường

Vợ là các bà Trần Thị Diệu và Đăng thị...

Sanh hạ được một bà tên Dương nên tuyệt tự.

 

30 /   Tên  TÔN THẤT LƯƠNG

Là con ÔNG Phác và bà Bài ,sanh 01/11 Mậu Tuất 1838,làm chức Thăng thụ Phó Quãn Cơ,sung Trận Quân,Hậu Bỗ Thị Vệ Hiệp Quãn Suất Đội vệ triều vua Kiến Phước.

Mất 04/01 Tan Mùi 1871.Mộ tại Lương Điền Thượng,xứ Bàu Tràm.

Chánh thất là bà Nguyễn Thị Chu,mất 03/05 Canh Tý,mộ ở La Chữ

Sanh hạ  4 trai :  1-Ông Thôi ,sanh 1862    ,2-Ông Dốc  ,sanh 1867,mất 1934   ,3-Ông Đống ,sanh 1869,mất 1890   ,4-Ông Dương.

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments