Thân Thế Và Sự Nghiệp Đời Thứ 6 (Gồm 17 Vị)

Viết bởi Varapunna.

Đời thứ: 6

1/   Tên  NGUYỄN PHÚC DỰC

Là con thứCon Trưởng của ông NHIỆM với bà LONG

 

2/   Tên  NGUYỄN PHÚC CỮU

Là con  ông THẮNG và bà ...Ngày sinh :.....Ngày mất :....

Vợ là bà Hồ Thị Vâng

 

3/   Tên  NGUYỄN PHÚC HOÀN

Là con ông TRỌNG và bà LẪM,Ngày sinh :.....,Ngày mất:.....

Vợ là bà Nguyễn Thị Tương

 

4/   Tên NGUYỄN PHÚC Ý

Là con ông Tự và bà Lượng

 

5/ Tên NGUYỄN PHÚC TÚ

Là con ông Tự và bà Lượng ,Mộ Ông Tự ở Phú Xuân

 

6/   Tên NGUYỄN PHÚC ĐẠO

Là con ông THẬN và bà CHÂU

 

7/   Tên  NGUYỄN PHÚC HẬU

Là con ông THẬN và bà CHÂU.Mộ ông THẬN ở Quãng Nam

 

8/   Tên NGUYỄN PHÚC NGŨ

Là con  ông HOÁN  và bà CÂU ,mộ ông HOÁN ở Quãng Nam

 

9/   Tên NGUYỄN PHÚCCẦN

Là con  ông ĐĂNG  và bà Khắc,Mộ ông CẦN ở Bích Khê Quãng Nam

 

10 /   Tên  NGUYỄN PHÚC TỒN

Là con  ông THUẬN  và bà VIÊN

 

11 /   Tên  NGUYỄN PHÚC BỮU

Là con  ông THUẬN  và bà VIÊN,Mộ ông THUẬN ở Hà Lộc Hải Lăng Quãng Trị

 

12 /   Tên  NGUYỄN PHÚC LIÊM

Là con trưởng ông Pháp  và bà Xứng

Sanh 15/05 Đinh Hợi 1767 ,làm chức ĐỘI TRƯỞNG.

Năm giáp ngọ 1834 theo ông Tã Quân Công Du vào Quãng Nam đánh giặc Tây,tử trận 25/02 năm Minh Mạng thứ 15 (1834).

Mộ tại Bàng Môn.Vợ là bà Lê Thị Đông quê ở Sư Lổ.

Sanh hạ : 1 ông TRinh ,2 ông Xuyên,3 bà Thái, 4 bà Tú ,5 bà Bàng

 

13 /   Tên  NGUYỄN PHÚC THẢO

Là con trưởng ông Nguyễn Phúc Chữ  và bà Đỗ Thị Hậu

Sanh 06/05 Tân Mùi(1751) làm chứ Chưởng Cơ.Trấn đất Quãng Nam đánh giặc Pháp.

Mat 30/07 Mậu Dần 1819 thọ 68 tuổi,mất năm Gia Long thu 17

Mộ  tại Diêm Trường

Chánh thất là bà Hà Thị Chi (tức bà Hữu),quê ở Kim Long

Thứ thê là bà Hoàng Thị Chiếu,sanh 23/03 Nhâm Thân ,mất 22/02 Ất Dậu 1815 ,ang táng 1 chổ với ông.

Sanh hạ được 4 trai và 2 gái:

1-Ông Tại do bà Hữu sanh

2-Ông Thống : bà Hữu sanh

3-Ông Kỹ :bà Chiếu sanh

4-Ông Tích do bà Chiếu sanh

5-Bà Nhàn : bà Hữu sanh 14/02 Bính Thần 1836,Mất 11/03

6-Bà Thơ : bà Hữu sanh 13/10 đinh mùi 1847,mất 30/09 Nhâm Thìn 1892.Chồng bà là ông Nguyễn Văn Hà người quê làng Phụng Chánh.

 

14 /   Tên  NGUYỄN PHÚC PHÒ

Là con  trưởng ông Cần và bà Hiếu ,sanh Kỷ Mùi,làm chánh đội trưởng

Mất 08/10 Ất Mùi 1895 ,mộ tai thôn Tân Thới,Bình Dương

Không rõ vợ con : vô tự

 

15 /   Tên  NGUYỄN PHÚC TRÌ

Là con  thứ 2 ông Cần  và bà Hiếu sanh 20/01 Mậu Thân 1788

Làm chánh đội trưởng,Mất 01/01 Canh Tý 1840,mộ ở Tan Thới,Bình Dương

Vợ là Nguyễn Thị Hoàn quê ở Vạn Xuân,Hương Trà,

Sanh hạ :1 trai là ông ĐIỆN

 

16 /   Tên  NGUYỄN PHÚC HUẤN

Là con trưởng ông BÌ và bà NGHỊ ,sanh 10/10 Nhâm Ngọ 1762,mất 16/04 Ất Dậu 1825

Mộ chôn ở Diêm Trường

Vợ là bà Lê Thị Dõng tức bà Thông,quê ở ấp Đơn Chế ( Mỹ Lợi)

Sanh hạ được 3 trai và 1 gái: 1-Ông VŨ , 2-Ông Cúc tự là Nga, 3-ông BÃO( con riêng,can tội chống Pháp),4-bà Nề.

 

17 /   Tên  NGUYỄN PHÚC HÓA

Là con  thứ 2 ông BÌ  và bà Thành ,sanh 05/07 quý mão 1783 làm Chanh đội Thủ Hộ Tiền Vệ.Lãnh chức Tư giáo phủ Tôn Nhơn,bi bệnh xin về hưu

Mất 10/05 Mậu Thân 1848,mộ ở Diêm Trường

Vợ là bà Nguyễn Thị Thõa ,quê ở Đôn Chê ,Mỹ Lợi

Sanh hạ được 2 trai và 3 gái :  1-ông Tố,2-ông PHÁC,3-Bà ĐẶNG, 4-Bà NÃM tức bà Niệm

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

comments