Thân Thế Và Sự Nghiệp Ngài NGUYỄN PHÚC KỲ

Viết bởi Varapunna.

Đời thứ: I

Chi tiết gia đình là con của ngài : NGUYN PHÚC NGUYÊN

1NGUYỄN PHÚC KỲ

Khánh Quận Công

 

  Sự nghiệp, công đức, ghi chú

    Ông húy là Nguyễn Phúc Kỳ, con trưởng của đức Hy Tông và Hoàng Hậu Nguyễn Thị Giai. Ông sinh dưới thời Thái Tổ Gia Dũ Hoàng Đế-chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1558-1613) tại phủ Chúa ở Trà Bát,Huyện Vũ Xương,tỉnh Quảng Trị,ở gần thị xã Quảng Trị ngày nay,nhưng không rõ ngày tháng năm sinh,có thể sinh vào khoảng năm 1597-1598.

                    Lớn lên ông lập gia đình với bà Tống Thị Tức bà Tống thị Toại một phu nữ có nhan sắc,là con gái của Cai Cơ Mậu Lễ Hầu Tống Phúc Khang quê ở Đàng Ngoài..Bà Tống thị Toại sinh được 3 hoàng tử là Nguyễn Phúc Nhuệ,Nguyễn Phúc Xuân,Nguyễn Phúc Tài và sau khi lớn lên đều trở thành Chưởng Dinh.Ban đầu dưới thời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng và khi thân phụ Nguyễn Phúc Nguyên đang làm quan trấn thủ Quảng Nam dinh (1602-1613),ông Nguyễn Phúc Kỳ được Chúa Tiên giao cho chức Chưởng Cơ,chỉ huy một đơn vị quân đội bảo vệ dinh trấn Quảng Nam ở Thanh Chiêm..Năm 1613 Chúa Tiên băng hà ,quan trấn phủ Quảng Nam dinh Nguyễn Phúc Nguyên trở thành Chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên năm đó và quay ra sống ở Phủ Chúa ở Trà Bát Quảng Trị.Thỉnh thoảng Chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên tuần du phương nam và sống tại dinh trấn Thanh Chiêm một thời gian.Vào năm sau 1614,Chúa Sải đã phong chức Hữu Phủ Chưởng Phủ Sự cho ngài Nguyễn Phúc Kỳ và cử ông làm quan trấn phủ Quảng Nam dinh thay cho mình.

  Tác giả Pháp Jean Pichon trong sách " Pháp - Đông Dương,lịch sử của một cuộc gặp gỡ 1620-1820"đã viết"...Ở Hội An diển ra một hội chợ hàng năm kéo dài bốn tháng...Dinh Trấn Quảng Nam ở cách đó 8km về phía tây,nối liền đường Thiên Lý và con sông ,là thủ phủ của dinh,vào niêm điểm đó người ta có thể gọi là thủ phủ Hoàng Gia bởi vì Sải Vương thường ở đó,một trong những con trai của ngài ,hoàng tử Kỳ là quan trấn phủ..."

     Khi làm quan trấn phủ Quảng Nam dinh,Ngài Nguyễn Phúc Kỳ lấy bà nhị phu nhân Bùi Thị Phượng (hay còn gọi là bà Bùi thị Thuận) và sinh hạ được một hoàng tử là Nguyễn Phúc Trí.Do có đức hạnh là người hiền thục,bà trở thành người vợ thương yêu nhất của ông.

     Quan trấn thủ Quảng Nam dinh Nguyễn Phúc Kỳ đã có nhiều công lao trong việc giử gìn an ninh cho vùng đất ông quản lãnh chống lại sự quấy nhiễu của quân Chiêm Thành ở biên giới phía nam mà còn góp phần quang trọng trong việc chống lại quân Trịnh ở biên giới phía bắc.

     Năm Đinh Mão,1627,Chúa Trịnh Tráng (1623-1657) lấy cớ Chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên ở Đàng Trong 3 năm liền không chịu nộp thuế cho vua Lê,nên  vua Lê Thần Tông (1619-1643)thân chinh lên đường nam tiến và điều động 5000 quân do các tướng Nguyễn Khải và Nguyễn Danh Thế chỉ huy và đem quân đánh Đàng Trong lần thứ nhất

     Được tin quân Chúa Trịnh tiến đánh Đàng Trong .Chúa Sải Nguyễn Phúc Nguyên liền cử người cháu là Chưởng Cơ Nguyễn Phúc Vệ cùng với tướng Nguyễn Hữu Duật đem binh mã giữ các nơi hiểm yếu.Từ Quảng Nam Dinh,Hữu Chưởng Phủ Sự Nguyễn Phúc Kỳ dẫn quân thủy bộ ra Chính Dinh Quàng Trị và phối hợp với quân sở tại chống lại quân Chúa Trịnh,.Ông và các tướng Nguyễn Phúc Vệ và Nguyễn Hữu Duật đã chặn đứng các mũi tấng công của quân Trịnh.tiêu diệt được nhiều quân địch .lập được nhiều chiến công làm quân Trịnh thật bại phải rút quân.Nhờ vậy cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn  lần thứ nhất do Chúa Trịnh phát động đã thất bại

 Ông mất ngày 24 tháng 6 năm  Tân mùi (22-7-1631), được truy tặng là Thiếu Bảo Khánh Quận công. Lúc tại thế ông thường thi hành ân đức, cấp dưỡng quân dân nên khi mất sĩ dân đều thương tiếc.

                    Lăng táng tại làng Thanh Quýt, tỉnh Quảng Nam, nhà thờ ở xã Phú Thượng (Phú Vang, Thừa Thiên).

                    Phu nhân là Bùi Thị Phượng, mất ngày 14 tháng 3 (không rõ năm).

                    Ông có 4 con trai: Nguyễn Phúc Nhuệ, Nguyễn Phúc Xuân, Nguyễn Phúc Tài, Nguyễn Phúc Trí đều làm quan đến chức Chưởng dinh.

 

     Các anh em, dâu rể: 
   NGUYỄN PHÚC LAN
   
NGUYỄN PHÚC ANH
   
NGUYỄN PHÚC TRUNG
   
NGUYỄN PHÚC AN
   
NGUYỄN PHÚC VĨNH
   
NGUYỄN PHÚC LỘC
   
NGUYỄN PHÚC TÚ
   
NGUYỄN PHÚC THIỆU
   
NGUYỄN PHÚC VINH
   
NGUYỄN PHÚC ĐÔN
   NGC LIÊN
   
NGC VÂN
   
NGC KHOA 

    NGĐĨNH 

       Con cái: 

     NGUYỄN PHÚC TRÍ 

 

=>  Phả Đồ Tôn Thất_Nguyễn Phúc_Hệ 3 Nguyễn Phúc Nguyên_Phòng 1 Nguyễn Phúc Kỳ_Chi 4 Nguyễn Phúc Trí

 

comments